CONTRIBUŢII PRIVIND VALORIFICAREA DEȘEURILOR TEXTILE

Autor/autori: Prof. gr. I. ing. Ana Cristina MANEA, Prof. dr. ing. Mirela BLAGA, Conf. dr. ing. Dorin DAN

Rezumat: Scopul acestui studiu este de a identifica modalităţi concrete de folosire a deșeurilor textile rezultate la operaţia de croire. Autorii au contribuit la valorificarea deșeurilor textile prin folosirea lor ca material didactic la clasă sau la activităţi extra curriculare în școli. Aplicarea rezultatelor studiului a condus la: conștientizarea elevilor asupra existenţei acestor deșeuri textile și a modului cum pot fi ele colectate și valorificate, formarea unei atitudini pozitive faţă de acţiunile de colectare și valorificare a deșeurilor textile, efectuarea de activităţi de colectare și recunoaștere care să-i ajute să-și însușească mai ușor noţiunile predate la clasă, efectuarea de exerciţii de stimulare a creativităţii prin găsirea altor metode de reciclare aplicabile în cadru restrâns și cu posibilităţile oferite de laboratoarele și atelierele din școli.

Cuvinte cheie: metode de reciclare, deșeuri textile, colectare deșeuri textile


Abstract: The aim of this study is to identify concrete ways to use textile waste, resulting from cutting operation. The authors have contributed to the recovery of the waste textile by using it as teaching materials in the classroom and in the extracurricular activities in schools. Applying study results, led to the awareness of students to the existence of textile waste and how they can be collected and used. They learned to develop a positive attitude towards the actions of textile waste collection and recycling, towards the collection activities, for helping them to acquire easier the concepts taught in the classroom. As well, the students creativity by finding other ways to applicable recycling solutions and possibilities offered by laboratories and workshops in schools, has been stimulated.

Keywords: Recycling methods, textile waste, textile waste collection.

 

DOWNLOAD PDF