METODE ŞI TEHNICI PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DIGITALE ALE CETĂŢENILOR UNUI ORAŞ INTELIGENT

Autor/autori: Prof. ing. Ileana DOGARU

Rezumat: Conceputul de oraș inteligent sau „Smart City „ defineşte un complex de sisteme inteligente, interconectate, care contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii, spaţiul digital reprezentând o componentă fundamentală a acestora. Abilităţile digitale sunt şi vor rămâne esenţiale în viaţa cotidiană, motiv pentru care dezvoltarea continuă a acestora este o prioritate. Lucrarea ilustrează câteva metode și tehnici pentru dezvoltarea abilităţilor digitale ale viitorilor cetăţeni.

Cuvinte cheie: abilităţi digitale, oraș inteligent, metode, tehnologii moderne.


Abstract: The concept of smart city denotes a group of intelligent systems to improve the quality of life, the digital space representing a fundamental component. Digital skills are and will remain essential in everyday life, which is why their continued development is a priority. This paper illustrates some methods and techniques for developing digital skills of future citizens.

Keywords: digital skills, smart city, methods, technologies.

 

DOWNLOAD PDF