PARADIGMA ECONOMIEI CIRCULARE. O PROVOCARE PENTRU ORAŞUL INTELIGENT

Autor/autori: Dr. ing., ec. Elena-Simina LAKATOS, Mrd. jur. Oana-Adriana CRIȘAN, Dr. ing. Daniel- Gheorghe LAKATOS, Prof. em. dr. ing. Mircea BEJAN

Rezumat: Numai Uniunea Europeană aruncă trei miliarde de tone de deșeuri în fiecare an și doar o mică parte se tranzacţionează pe pieţele de închirieri, second-hand sau se recuperează. În zilele noastre, modelul nostru de producţie și consum în masă pune la încercare într-un mod periculos limitele și resursele aflate pe glob și ne ameninţă prin prisma acestora sustenabilitatea și stabilitatea propriului nostru viitor ca și populaţie. Factorul economic de consum bazat pe sintagma, „cumpără-folosește-aruncă’’, ce presupune existenţa unor mari cantităţi de materii prime, ieftine şi uşor accesibile cât şi energie ieftină, este pe cale să-şi atingă limitele fizice de sustenabilitate. În acest context lucrarea analizează conceptul de economie circulară şi-l prezintă a fi o alternativă atractivă și viabilă pentru oraşele inteligente. Rezultatele au indicat că o astfel de viziune este un mod inerent de colaborare având nevoie de o abordare de jos în sus şi să fie deţinută de către fiecare grup de părţi interesate din cadrul orașului inteligent.

Cuvinte cheie: economie circulară, oraș inteligent, dezvoltare durabilă, principii, legislaţie.


Abstract: The European Union alone throws away three billion tonnes of waste every year and only a fraction of that is traded on markets 'sechand' (what's this word?), rented or recovered. Nowadays, our model of mass production and consumption threatens resources of the world and the sustainability and stability of our own future as a population. The economic factor of consumption based on the phrase, „buy-use-throw”, implies the existence of large quantities of raw materials that are cheap and readily available and cheap energy that is about to reach the physical limits of sustainability. This background paper examines the concept of circular economy and it appears to be an attractive alternative and viable option for smart cities. The results indicated that such a vision is inherently collaborative and requires a bottom-up approach that is owned by each group of stakeholders in a smart city.

Keywords: circular economy, ecology, concepts, sustainable development, principles, legislation.

 

DOWNLOAD PDF