MUZEUL ISTORIEI TEHNICII ÎN AER LIBER

Autor/autori: Prof. dr. ing. Alexandru MARIN, Conf. univ. Valeriu PODBORSCHI, Conf. univ., dr. ing. Maxim VACULENCO

Rezumat: Pentru fiecare oraș modern parcurile, muzeele reprezintă locuri atractive atât pentru cetăţenii urbelor cât și pentru turiști. Crearea unui Parc – Muzeu dedicat domeniului ingineriei de la începuturi, prin apariţia focului, și terminând cu succesele cosmonauticii, are o deosebită importanţă. Vizitatorii Muzeului Istoriei Tehnicii în aer liber de la mic la mare pot lua cunoștinţe cu o mică părticică din istoria ingineriei care stă la baza dezvoltării societăţii umane. Succint este descrisă crearea unui astfel de muzeu în orașul Chișinău, Republica Moldova.

Cuvinte cheie: parc, muzeu, sculpturi, figurine zodiacale, tractor, elicopter, tramvai.


Abstract: Parks and museums represent the attractions for citizens and tourists of any modern city. The creation of a museum-park that is dedicated to engineering profile from the very beginning of human civilization to the conquering of cosmos is of a huge importance. Anybody who visits the Outdoor Museum of Technical History can learn about engineering history that is at the basis of human society's development. Briefly it is described the creation of such a museum in Chisinau, Republic of Moldova.

Keywords: park, museum, sculptures, zodiac figures, tractor, helicopter, tram. Tehnica

 

DOWNLOAD PDF