ORAŞ INTELIGENT - ORAŞ AL SPONTANEITĂŢII ȘI CREATIVITĂŢII ÎN FOLOSUL OMULUI

Autor/autori: CS III ing. Viorica VOICU, IDT II ing. Silviu ANDREESCU

Rezumat: Prezenta lucrare vrea să fie o radiografie a ceea ce însemnă funcţionarea ideală a unui oraş. Au fost prezentate interacţiunile între diverse echipe care realizează obiective esenţiale pentru desfăşurarea activităţilor prioritare în cadrul unei comunităţi. Lucrarea doreşte să sublinieze faptul că omul se află în centrul acestor interacţionări pe care le condiţionează într-o relaţie biunivocă pentru buna funcţionare a unui oraş inteligent. Aceste interacţionări sunt rezultatul spontaneităţii şi creativităţii factorului uman, având ca efect ridicarea standardului de civilizaţie şi calitatea vieţii pentru oraşul căruia îi aparţine.

Cuvinte cheie: spontaneitate, creativitate, echipe, om, inteligent, oraş.


Abstract: This paper aims to be a blueprint for ideal functioning of a city. Is presented interactions were presents between various teams that perform essential objectives for the priority activities within a community. This paper intends to highlight that man is the center of this interaction relationship and he conditions these interactions into a biunique relation for the proper functioning of a smart city. These interactions are the result of spontaneity and creativity of the human factor, resulting in raising the standard of civilization and the quality of life for the city they belong to.

Keywords: spontaneity, creativity, team, man, smart city.

 

DOWNLOAD PDF