ARHITECTURĂ INOVATIVĂ PENTRU ORAŞE INTELIGENTE

Autor/autori: Dr. arh. conf. univ. Ruxandra CRUŢESCU

Rezumat: Această lucrare îşi propune scoaterea în evidenţă a unor aspecte privind strategiile prin care orașele din România se transformă şi devin orașe inteligente. Conceptul de oraș inteligent implică printre altele şi dezvoltarea de concepte inovative cum sunt cele de clădiri inteligente şi tehnologii inteligente. Pornind de la legislaţia europeană în vigoare , condiţiile locale specifice ale realizării în etape a unei societăţi a cunoaşterii şi a transformării economiei acesteia într-una mai competitivă şi mai sustenabilă , lucrarea abordează şi un studiu de caz, al oraşului Sibiu. De asemenea, prima clădire pasivă de birouri din România, birourile din Bragadiru ale firmei Amvic, unul dintre exemplele de punere în aplicare a activităţii de cercetare, atât ca tehnologie de execuţie cât şi ca standard de clădire eficientă energetic. Lucrarea prezintă succint sistemul de realizare a anvelopelor clădirilor eficiente energetic, printr-o tehnologie inovativă de cofrare a pereţilor structurali din beton armat precum şi câteva exemple de clădiri realizate astfel în România.

Cuvinte cheie: oraşe inteligente, arhitectură inovativă, tehnologii de construire, anvelopa termică clădiri


Abstract: This paper aims to highlight some issues concerning the strategy used by the communities of the cities from Romania in their process of transformation to become smart cites. The smart city concept involves among other things, the development of innovative complementary concepts such as smart buildings and smart technology. Starting from the relevant European legislation, the local specific and conditions for the realization in stages of a society based on knowledge , the transformation process of its economy in one more competitive and more sustainable , this paper is presenting also a case study about the implementation of the results of the research activity . A short presentation for the thermal envelope of energy efficient buildings, by using the innovative technology + insulated concrete forms for structural walls of the buildings, and a few examples are also highlighted.

Keywords: smart cities, innovative architecture, building technology, intelligent building thermal envelope

 

DOWNLOAD PDF