SOLUŢII DE CONVERSIE PENTRU SISTEMELE DE ÎNALTĂ TENSIUNE, CURENT CONTINUU, TIP HVDC

Autor/autori: Prof. drd. ing. Iulian OLEŞ

Rezumat: Soluţiile de conversie pentru sistemele HVDC se referă la partea de transformator și la partea de redresor respectiv invertor. Prezenta lucrare propune un model de simulare cu ajutorul programului PSIM a unui sistem de redresare cu 12 pulsuri pentru HVDC.

Cuvinte cheie: transformator pentru HVDC, redresor și invertor pentru HVDC, programul PSIM.


Abstract: Conversion solutions for HVDC networks refers to the transformer part and the rectifier, respectively the inverter part. This research proposes a simulation model for rectifier system with 12 pulses for HVDC using PSIM program.

Keywords: HVDC transformer, rectifier and inverter for HVDC, PSIM program.

 

DOWNLOAD PDF