CERCETĂRI PRIVIND MONITORIZAREA ACTIVĂ ŞI PASIVĂ A AEROMICROFLOREI ÎN SPAŢII DESTINATE EXPERTIZĂRII ALIMENTELOR PRIN EXAMENE DE LABORATOR

Autor/autori: Ioan Eugen POPA, Gheorghe PUCHIANU, Dorin Valter ENACHE, Valentin NECULA

Rezumat: Pentru monitorizarea microaeroflorei din spaţiile destinate experizării alimentelor prin examene de laborator am procedat la prelevarea de probe folosind procedeee de monitorizare activă care au devenit un instrument esenţial de monitorizare a mediului, în laboratoarele de încercări. Examenele microbiologice efectuate au fost: detecţia numărului total de bacterii aerobe (NTG) /m3 de aer şi a numărului de drojdii şi mucegaiuri /m3 de aer. Pentru realizarea monitorizării active am prelevat cantităţi definite de aer trecute printr-un dispozitiv de prelevare, direct pe un mediu de cultură solid. Prelevarea s-a realizat în două perioade diferite de timp: una în care nu s-au utilizat echipamente pentru decontaminarea microbiologică a aerului şi alta în care s-au utilizat echipamente generatoare de ozon din clasa GF - 3XO - 500.După prelevarea probelor pe parcursul celor două perioade de timp, am procedat la incubarea plăcilor la temperaturi diferite, în funcţie de organismul ţintă şi apoi am determinat încărcătura microbiologică a aerului prin estimarea numărului de microorganisme exprimat ca ufc/m3. În urma realizării experimentului am constatat că echipamente generatoar de ozon din clasa GF - 3XO - 500., realizează o îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor de microclimat, prin dispariţia practic a riscului de contaminare microbiologică a probelor prelevate în vederea expertizării prin examene de laborator cu eventuale microorganisme patogene şi de alterare prezente în aer.

Cuvinte cheie: microaerofloră, monitorizare pasivă şi activă, NTG, drojdii şi mucegaiuri.


Abstract: For monitoring microaeroflora from laboratory spaces we proceeded to taken sampling, using active monitoring procedures which have become an essential tool for environmental monitoring in testing laboratories. Microbiological examinations were performed: total number of germs (NTG / m3 of air and number of yeasts and molds / m3 air. To achieve active monitoring have taken defined amount of air passed through a sampling device directly on a solid culture medium. Sampling was carried out in two periods of time deiferite: one in which no microbiological decontamination of used equipment for air and one in which the ozone generating equipment used in class GF - 3XO - 500. After sampling during the two periods, we proceeded to incubating the plates at different temperatures, depending on the target organism and then we determined the microbiological load of air through estimating the number of microorganisms expressed as cfu / m3. Following the completion of the experiment we found that ozone generating line equipment in Class GF - 3XO - 500, achieved a significant improvement in microclimate conditions, the practical disappearance of the risk of microbiological contamination of samples to expertise by laboratory testing with any microorganisms pathogenic and spoilage present in the air.

Keywords: microaeroflora, passive and active monitoring, Number Total of Germs, Zeasts and Molds.

 

DOWNLOAD PDF