DEŞEURILE MEDICALE – GENERARE, GESTIONARE ŞI ELIMINARE ECOLOGICĂ

Autor/autori: Drd. Vlad Gabriel VASILESCU, Prof.dr.ing. Elisabeta VASILESCU

Rezumat: Lucrarea prezintă prezintă conceptul de ecomanagement al deşeurilor prin sublinierea importanţei cunoaşterii ierarhizării priorităţilor în gestionarea deşeurilor şi al eliminării în siguranţă a acestora. Sunt descrise particularităţile deşeurilor medicale periculoase, principalele surse de generare şi anumite riscuri, mai mici sau mai mari pentru sanatate, care trebuiesc luate în considerare la gestionarea acestei categorii de deşeuri. Sunt de asemenea prezentate metodele şi tehnicile de tratare uzuale, dar şi modalitatile eficiente de eliminarea în condiţii ecologice a deşeurilor medicale din diferite surse.

Cuvinte cheie: deşeuri medicale, deşeuri periculoase, gestionare, incinerare ecologică


Abstract: The paper presents the ecomanagement concept of waste by emphasizing of the importance of knowledge in prioritization of waste management and their safe disposal. Described peculiarities hazardous medical waste, the main sources of generating certain risks, lower or higher for health to be taken into account in the management of this category of waste. They also present the usual treatment methods and techniques, and effective ways of disposal in an environmentally friendly medical waste from different sources.

Keywords: medical waste, hazardous waste, management waste, eco-incineration.

 

DOWNLOAD PDF