ABORDAREA ANTREPRENORIALĂ A UNEI PROBLEMATICI ACADEMICE

Autor/autori: Ing. dipl. Dan Rodion POGÂNGEANU

Rezumat: O analiză cât mai corectă şi cu utilitate pentru cei vizaţi trebuie să plece de la definirea educaţiei, aşa cum este ea percepută în zilele noastre de societate, urmând ca apoi pentru fiecare dintre activităţile cu efect asupra mediului să fie găsită modalitatea cea mai potrivită (economic, dar si ca funţional. Cel mai important rol îi rămâne firesc învăţământului tradiţional, faţă de care mediul productiv, de afaceri, a rămas într-un mod evident şi alarmant dator atât ca temă, ca definire a scopului, cât şi ca finanţare. Urmează apoi cursurile de pregătire continuă, aici intrând, poate forţat din punct de vedere formal, însă esenţial ca finalitate, şi instruirea periodică a personalului lucrător. Deşi internetul a devenit deja o componentă indispensabilă a laturii educative, există totuşi o mulţime de capcane atât prin conţinutul datelor cât şi prin emisiile de noxe poluante datorate utilizării PC-urilor şi întegii infrastructuri informatice.

Cuvinte cheie: învăţământ, mediu, impact asupra mediului, system de învăţământ, susţinerea învăţământului, bloguri profesionale.


Abstract: A correct and useful analyze for the concerned people should begin from the education definition, as it is nowadays understood by the society, only than being possible to get for each activity having environmental impact, a proper way (economically, but moreover functional). The most important role remains to the traditional education system, in front of which the economical sector, the business one, remained evidently and exaggerated in due both with the scope as well as financially. Although the internet become already an indispensable educationally component, there are many traps both through the given knowledge content and through the pollution due to the PC and IT infrastructure usage.

Keywords: learning, environment, environmental impact, learning system support, internet, professional blogs

 

DOWNLOAD PDF