SISTEM INTEGRONIC INTELIGENT VIDEO-LASER PENTRU MĂSURAREA DISTANŢEI ŞI VITEZEI CORPURILOR AFLATE LA DISTANŢE MARI

Autor/autori: Drd. ing Dorin ANGELESCU, Prof. dr. H.C. Eur Ing. ing. Gheorghe Ion GHEORGHE

Rezumat: Rezultat al preocupărilor ştiinţifice de la Şcoala Doctorală de Inginerie Mecanică și Mecatronică din Universitatea Valahia Târgoviște în domeniul măsurătorilor neconvenţionale utilizând tehnica non-contact laser, lucrarea stiinţifică „Sistem integronic inteligent video-laser pentru măsurarea distanţei şi vitezei corpurilor aflate la distanţe mari” este în plină derulare fiind în faza de testare-experimentare. Lucrarea stiinţifică are drept rezultat final un sistem integronic ultramodern, unic în ţară, ce poate determina distanta şi viteza unui corp, aflat la distanţe de până la 3 km, cu o precizie ridicată. Sistemul este cuplat cu dispozitive optice şi videocamera care pot în acelaşi timp filma sau fotografia obiectul măsurat, stocând datele în formate digitale foto sau video atât local pe suport nevolatil cât şi folosind IOT (Internet Of Things) legat la orice reţea GPSR. Într-o etapă ulterioară sistemul va fi cuplat inclusiv la o reţea GPS pentru autolocalizare proprie şi localizarea exactă a traiectoriei şi poziţiei corpului măsurat. Un proiect complex ce îmbină într-un tot unitar Mecatronica, Integronica, Cyber-Mix Mecatronica, Inteligenta Artificială şi Tehnolologia Transmiterii Informaţiei.

Cuvinte cheie: sistem integronic, măsurare, laser, tehnică inteligentă


Abstract: As a result of continuous scientifically efforts to develop new and modern measuring systems in The Doctoral School of Mechanical Engineering from Valahia University of Târgoviste the scientific work „Intelligent integronic video-laser system for measuring the distance and the velocity of moving bodies at great distances” is a work în progress, being in the experimental testing phase. This project results in a state-of-the-art ultramodern unit, unique in our country, which can determine the distance and speed of a body located at distances of up to 3 km, with great precision. The system is coupled with optical devices and camcorder that can simultaneously film or photograph the subject matter, storing data in digital photo or video formats locally on non-volatile support or using IOT (Internet of Things) linked to any GPSR network. At a later stage, the system will be coupled to a GPS network for self-localization and the exact location of the trajectory and position of the measured body. A complex project that combines in a whole elements of Mechatronics, Integronics, Cyber-Mix Mecatronics, Artificial Intelligence and Technology of Information Transmission.

Keywords: Integronic system, Measurement, Laser, Smart technology

 

DOWNLOAD PDF