IEŞIREA UNEI SIMPLE APLICAŢII DIN PREZENT CĂTRE VIITOR

Autor/autori: Ing. Dan Rodion POGÂNGEANU

Rezumat: Cercetarea, ca activitate umana a fost si ramane o ocupatie care cere inainte de orice efort (intelectual, dar si finaciar) si aptitudini prin capacitatea şi dorinta permanenta de cunoasştere şi îmbunătăţire. La ora actuală se remarcă o accentuată concentrare a eforturilor de cercetare, cel mai bun exemplu fiind cel din domeniul industriei auto: aceasta nu înseamnă că micile iniţiative trebuie blocate, caracteristica cea mai recunoscută a activităţii de cercetare fiind tocmai carcterul întâmplător prin care apar rezultatele spectaculoase, uneori prin finanţări irelevante. Ca o exemplificare a unei activităţi de cercetare este prezentat modul de relizare a unei rutine de calcul dezvoltată de dipl. ing. Dan Rodion Pogângeanu al ELUX RODIT SRL sub VBA plecând de la Excel şi prin care se realizează un calcul de dimensionare instalaţie electrică Printre avantajele rutinei prezentate se amintesc posibilitatea integrării acesteia în alte programe şi rutine cu destinaţii similare ori diferite (inclusiv AutoCAD), precum instalaţia antiincendiu, eficienţa energetică a clădiri ori alte sisteme.

Cuvinte cheie: cercetare, progres tehnologic, calcul electric, eficienta enegetica, Excel


Abstract: The research, as a human activity was and still remains an occupation which requests before anything else determination (intellectual, but financial too) as well as capabilities through the constant whish of discovery and improvement. Nowadays it is obvious a strong concentration of research efforts, the best example being that of automotive industry: it does not mean that the small initiatives should be blocked, the most known characteristic of research activity being just the random way on which extraordinary results come, sometime with no relevant financial support. As an example of research activity, it is given the way a numeric program was developed by dipl. eng. Dan Rodion Pogângeanu al ELUX RODIT with VBA under Excel program and which is used for electrical installation design. From the advantages brought by that numeric program there are shown the possibility of its integration with other numeric programs and processes similar or with different destinations (including AutoCAD), as would be fire-fighting system, building energy efficiency management or other systems.

Keywords: research, technologic progress, electrical calculation, efficiency, Excel.

 

DOWNLOAD PDF