DESPRE CREATIVITATE ȘI INOVARE. CÂTEVA PREZENTĂRI CONCRETE DIN DOMENIUL INGINERIEI DE SISTEM (IT)

Autor/autori: Ing. dipl. Nicolae FILDAN

Rezumat: Prin această lucrare dorim să scoatem în evidență principalii pași care trebui parcurși pentru a crea un nou produs de calitate, focusat pe cerințele utilizatorului final și care să reprezinte și o inovație în domeniul respectiv. Prezentarea se bazează pe exemplificarea lor pe două produse: un program utilitar (SAREFI – pentru calculatoarele FELIX 256/512) și un sistem de gestiune a bazelor de date (SOCRATE MINI – pentru minicalculatoare I100/CORAL).

Cuvinte cheie: programe utilitare, sistem de gestiune a bazelor de date, inovare, creativitate , principiu interferenței și complementarității.


Abstract: We would like to emphasize through this paper the main steps that must be performed to create a new quality product focused on end-user requirements and represent an innovation in their field of competence. The presentation is based on examples of two products: a utility program (SAREFI - for FELIX 256/512 computers) and a database management system (SOCRATE MINI- for I100 / CORAL minicomputers).

Keywords: utility programs, database management system, innovation, creativity, interference and complementarity principle.

 

DOWNLOAD PDF