OPTIMAL NUMERICAL ANALYSIS ON 3D BRACKET

Autor/autori: Șef lucr. dr. ing. Ionuț Cristian SCURTU, Șef lucr. dr. ing. Adrian POPA

Rezumat: Pe timpul exploatării navelor și motoarelor navale apar adesea probleme legate de fixarea și realizarea suporților de fixare. Datorită complexității geometrice a suportilor de fixare, analiza cu element finit este necesară pentru a determina toate încărcările și eforturile la care suportii sunt supuși în timpul exploatării. Lucrarea prezintă o analiză statică pe suportul motorului naval, pe baza rezultatelor software Solidworks. Discretizarea prezentată este una detaliată pentru modelul 3D utilizat în simulările SOLIDWORKS.

Cuvinte cheie: suport motor naval, static structural, Analiză navală , soft Solidworks.


Abstract: During the operation of ships and naval engines, problems are often encountered in fastening and brackets. Due to the geometric complexity of the fastening brackets, finite element analysis is required to determine all the loads and efforts during operation. The paper presents a static analysis on the naval engine support based on Solidworks software results. The mesh presented is a detailed one for the 3D model used in SOLIDWORKS simulations.

Keywords: naval engine bracket, static structural, Analysis on naval aplication ,Solidworks software.

 

DOWNLOAD PDF