GEOINDICATORI AI VULNERABILITĂȚII PLAJEI DIN SECTORUL SUDIC AL LITORALULUI ROMÂNESC

Autor/autori: Dr. geolog Dănuț DIACONEASA, Ing. Silică PETRIȘOAIA, Drd. ing. Elena VLĂSCEANU

Rezumat: Zonele costiere sunt zonele cu cea mai mare vulnerabilitate la schimbările climatice care se manifestă din ce în ce mai evident în ultima decadă prin cresterea nivelului mării și a riscului la furtuni. În Unitatea Sudică a litoralului românesc au fost analizate patru secțiuni geomorfologice ale cordoanelor litorale supuse riscului de eroziune în sectoarele de plajă Mamaia, Eforie Sud, Costinești, Saturn. Procesele geomorfolagice din zona litorală sudică supusă condițiilor de mediu extreme au fost analizate prin calculul geoindicatorilor specifici pentru cordoanele litorale, obținându-se astfel indici de vulnerabilitate ai plajei.

Cuvinte cheie: parametrii granulometrici, plaja costieră, lățimea plajei, panta plajei, unitatea sudică a litoralului românesc.


Abstract: he coastal zones are the most vulnerable in the front of the evidence of climate changes from the last decade, through the rise of sea level and storminess. Four morphological section of littoral belts under erosion risk from the Southern Unit of Romanian coast, the beach sectors Mamaia, Eforie South, Costinesti and Saturn were analyzed. The geomorphological processes from the southern littoral zone influenced by the extreme environmental condition were analyzed calculating the specific geoindicators of the littoral belts, obtaining vulnerability indicators of beaches.

Keywords: granulometric parameters, coastal beach, beach width, beach slope, southern Romanian littoral unit.

 

DOWNLOAD PDF