SISTEMUL DE PROGNOZĂ A CALITĂȚII APELOR DE ÎMBĂIERE AFERENTE PLAJEI MAMAIA

Autor/autori: Dr. ing. Răzvan MATEESCU, Drd. ing. Elena VLĂSCEANU, Drd. ing. Dragos NICULESCU, Dr. ing. Frank BROWNSCHEIG, Dr. ing. Rodrigo FERNANDEZ, Dr. ing David BRITO

Rezumat: Sistemul iSWIM a fost finanțat de CMEMS/Copernicus Marine Environment Monitoring Service, pentru promovarea serviciilor terțe legate de întreținerea și dezvoltarea unui sistem operațional, existent din luna martie 2016 in cadrul Institutului Național pentru Cercetare și Dezvoltare Marină (NIMRD), pentru zona marina si costiera a României. Scopul sistemului operațional iSWIM este in legătura cu dezvoltarea, promovarea si demonstrarea serviciilor europene existente in cadrul CMEMS, la nivel regional, activitățile proiectului fiind bazate pe extinderea capacitaților unui sistem operațional in funcțiune, dar si pe integrarea sinergica a anumitor produse/date satelitare si informații furnizate de CMEMS, la care au fost adăugate caracteristicile suplimentare, implementate pe o pagina web, de comunicare a rezultatelor către utilizatorii finali, contribuind astfel la creșterea fondului de date si informații necesare factoriilor de interes la nivel regional si național, precum si la creșterea gradului de conștientizare a publicului larg asupra hazardelor marine.

Cuvinte cheie: sistem operațional, calitatea apei, curenți, valuri, golful Mamaia.


Abstract: The iSWIM system was funded by the CMEMS / Copernicus Marine Environment Monitoring Service to promote third-party services related to the maintenance and development of an operational system already functional in March 2016 within the National Institute for Marine Research and Development (NIMRD) for the marine and coastal Romania area. The purpose of the iSWIM operational system is related to the development, promotion and demonstration of the existing European services within CMEMS at regional level, the project activities being based on the expansion of the capabilities of an working operational system, but also on the synergic integration of certain products / satellites’ data and CMEMS services, to which additional features have been added, implemented on a communication web page containing the results from end users, thus contributing to the increase of the data and information fund necessary for the regional and national stakeholders, as well as to raising the awareness of the general public on marine hazards.

Keywords: operational system, water quality, currents, waves, Mamaia Bay .

 

DOWNLOAD PDF