THE TECHNICAL EXPERTISE OF A MGB-MAIN GEAR BOX FOR AVIATION SYSTEM, TO ENSURE SAFETY CONDITION

Autor/autori: Dr. ing. Euring Dragoș POPA

Rezumat: Lucrarea va descrie aspecte privind utilizarea și comportamentul sateliților din reductorul epicicloidal, utilizați la construcția cutiilor de transmisie principale utilizate în industria aeronautică. Se va face o scurta prezentare a contextului/accidentului ce a generat expertiza tehnică conform legislației internaționale în domeniu aeronautic, vor fi prezentați anumiți factori declanșatori importanți precum și măsuri pentru eliminarea sau diminuarea efectelor negative pentru utilizatorii de aeronave dotate cu un anumit tip de MGB.

Cuvinte cheie: sateliți, cutie de transmisie principală, aeronautică.


Abstract: The paper will describe aspects related to the use and behaviour of satellites from epicycloidal reductor from MGB. A brief presentation of aircraft accident which has become the suject of international technical expertise, a brief presentation of trigger factorsas well as measures to eliminate or mitigate adverse effects for the aircraft operators with the same type of MGB, will be assessed.

Keywords: satellites, main gearbox, aeronautics.

 

DOWNLOAD PDF