APLICAȚII ALE MAGNEȚILOR PERMANENȚI ÎN INDUSTRIA AERONAUTICĂ. ALEGERE. STABILITATE

Autor/autori: Dr. ing. Dragoș POPA, Dr. ing. Mirela Maria CODESCU, Ing. Dragoș Andrei POPA

Rezumat: Lucrarea va descrie aspecte privind alegerea, utilizarea și comportamentul magneților permanenți în industria aeronautică. Se va face o scurta prezentare a instrumentelor și sistemelor electrice de putere utilizate la bordul aeronavelor, vor fi evaluați factorii de perturbație ai acestora precum și măsuri pentru eliminarea sau diminuarea efectelor negative. Vom trata stabilitatea termică pentru a expune comportamentul în timp a magneților permanenți la diferite temperaturi, pentru a anticipa funcționalitatea sistemelor în diferite condiții de mediu.

Cuvinte cheie: magnet permanent, stabilitate termică, sisteme electrice aeronautice, instrumente.


Abstract: The paper will describe aspects related to the choice, use and behaviour of permanent magnets in the aeronautical industry. A brief presentation of power tools and power systems used on board aircraft will be made, their disturbing factors as well as measures to eliminate or mitigate adverse effects will be assessed. We will treat thermal stability to expose the behaviour of permanent magnets at different temperatures in time to predict the functionality of systems under different environmental conditions.

Keywords: permanent magnet, thermal stability, aeronautical electrical systems, instruments.

 

DOWNLOAD PDF