CONTRIBUȚII LA STUDIUL FENOMENELOR TRANZITORII ÎN ECHIPAMENTELE NAVALE ALIMENTATE CU ÎNALTĂ TENSIUNE

Autor/autori: Drd. ing. Robert MITREA, Prof. univ. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU

Rezumat: Această lucrare abordează fenomenele de rezonanță ce apar într-un sistem de distribuție izolat în timpul unor evenimente tranzitorii: energizări repetate sau comutarea convertorului de putere. Se face o analiză a energizării unui sistem de distribuție radială la bord instalat pe o navă electrică și de a determina modul în care diferiți parametri de scurgere care pot provoca probleme de rezonanță - supratensiunile de vârf ridicate atunci când întrerupătorul este închis, sunt relevanți. Lucrarea prezintă un model detaliat al întregului sistem de distribuție, care este validat folosind măsurători de infiltrație, având la bază un caz real în care evenimente perturbatoare au afectat transformatoarele navelor, cauzând scoaterea din funcțiune a sistemului electroenergetic naval.

Cuvinte cheie: sistemul electroenergetic naval, transformatore electrice, fenomen tranzitorii, generatoare electrice, supratensiune.


Abstract: The present paper aims to study resonance phenomena that occur in an isolated distribution system during transient processes: repeated system energising and shifting of power converter. It also analyses the energizing of a radial distribution system installed onboard an electric powered vessel and determines to what extent different discharge parameters which may cause resonance issues - peak overpotential when the switch is turned off - are relevant. The paper offers a detailed insight into the entire distribution system which is validated by infiltration measurements. This study relies on real life events and cases, in which disruptive events affected vessels` transformers and caused the black-out of the naval electro-energetic system.

Keywords: naval electro-energetic system, electrical power transformers, transient processes, electrical generators, overpotential.

 

DOWNLOAD PDF