MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI DIN ZONA COSTIERĂ CONSTANŢA

Autor/autori: Ing. Alexandra FLORESCU, Prof.univ.dr.ing. Ichinur OMER

Rezumat: Lucrarea prezintå câteva aspecte privind calitatea apei Mårii Negre din zona costierå Constanţa. Probele de apå au fost prelevate pe o perioadă de şase luni, din iunie pânå în noiembrie 2016. A fost determinată o parte din parametrii fizico – chimici ai apei, iar la final rezultatele obtinute au fost comparate cu rezultatele analizelor efectuate în perioada 2014-2016 de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”.

Cuvinte cheie: calitatea apei, Marea Neagră, zona costieră.


Abstract: The paper presents some aspects regarding the quality of the Black Sea water in the Constanta coastal area. The water samples were taken over a period of six months, from June to November 2016. A part of the physico-chemical parameters of the water was determined and the final obtained results were compared with the analyzes results carried out during the period 2014-2016 by The National Institute for Marine Research and Development „Grigore Antipa".

Keywords: water quality, Black Sea, coastal area.

 

DOWNLOAD PDF