PLANIFICAREA SPAȚIULUI MARITIM LA MAREA NEAGRĂ PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ A ZONEI COSTIERE ROMÂNEȘTI

Autor/autori: Ş.l. dr. ing. Cosmin FILIP, Ş.l. dr. ing. Dragoş-Florian VINTILĂ, Dr. ing Mari-Isabella STAN, Ş.l. dr. ing. Diana-Doina ŢENEA

Rezumat: Sectoarele costiere și cele maritime ale Mării Negre au un potențial important de creștere durabilă și sunt reprezentative pentru implementarea strategiei „Europa 2020". Pentru o dezvoltare durabilă a zonei costiere românești, din perspectiva utilizărilor multiple, este necesară planificarea spațiului maritim. Lucrarea prezintă proiectul „Amenajarea spațiului maritim în zone transfrontaliere pentru Marea Neagră – România și Bulgaria (MARSPLAN-BS)”, scopul său fiind implementarea Directivei 2014/89/UE pentru amenajarea spațiului maritim (MSP) în Marea Neagră și să contribuie totodată și la planificarea spațială maritimă transfrontalieră.

Cuvinte cheie: planificarea/amenajarea spațiului maritim (MSP), Marea Neagră, zonă costieră, dezvoltare durabilă.


Abstract: Coastal and maritime sectors of the Black Sea have a significant potential for sustainable growth and are essential for implementing the strategy Europe 2020. For a sustainable development of the Romanian coastal zone from the perspective of multiple uses it is necessary to be done a Maritime Spatial Planning. This paper presents some information regarding the project „Cross border maritime spatial planning in the Black Sea – Romania and Bulgaria (MARSPLAN – BS)”, its aim being the implementation of EU Directive 2014/89 for Maritime Spatial Planning (MSP) in the Black Sea area and to facilitate also the cross-border maritime spatial planning.

Keywords: maritime spatial planning (MSP), Black Sea, coastal zone, sustainable development.

 

DOWNLOAD PDF