STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND CONCEPŢIA STRUCTURALĂ A CLĂDIRILOR DIN BETON ARMAT

Autor/autori: Ing. Constantin ROŞOGA, Ş.l.dr. ing. Sunai GELMAMBET

Rezumat: Prezentul studiu îşi propune să evidenţieze importanţa fazelor preliminare ale procesului de proiectare. Modificări de poziţionare sau geometrie ale elementelor, aparent minore raportate la ansamblul structurii, afectează semnificativ răspunsul seismic al acesteia. De aceea, pentru o proiectare optimă, raţională, inginerul structurist trebuie să acorde o atentie deosebită conformării structurii , a alegerii sistemului structural şi a materialelor.

Cuvinte cheie: : structură, concepţie, proiectare, răspuns seismic.


Abstract: This study aims to emphasize the importance of preliminary phases of the structural design process. Modifications regarding the placement or the geometry of structural elements, which when considering the whole structure may seem minor, significantly affect its seismic response. That is why, to obtain an optimum, rational design, the structural engineer must give a special attention to factors such as conformation, choice of structural system and materials.

Keywords: structure, conception, design, seismic response.

 

DOWNLOAD PDF