MATERIALE COMPOZITE – NECESITATE ȘI PROVOCARE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Autor/autori: Dr. ing. ec. Elena SIMA

Rezumat: Materialele compozite au apărut ca un substituent al materialelor clasice din dorința de a oferi producătorilor alte materii prime, cu proprietăți superioare, mai ușor de realizat. Astăzi aceste materii prime sunt prezente în toate domeniile de activitate grație faptului ca se pot „proiecta” individual în funcție de proprietățile cerute de destinația finală a produselor ce urmează a fi realizate. Proiectându-le conform cerințelor, proprietățile acestor materii prime sunt net superioare celor ale fiecărei componente luate individual acționând acea sinergie precum cea a muncii în echipă. Această soluție salvatoare care duce la obținerea dezideratelor producătorilor are totuși și aspecte negative întrucât parte din componentele din mase plastice din structura lor nu sunt degradabile și nu sunt prietenoase cu mediul.

Cuvinte cheie: materiale compozite, avantaje, dezavantaje, dezvoltare durabilă.


Abstract: Composite materials have emerged as a substitute for classical materials in the desire to provide manufacturers with other, raw materials with superior properties, easier to achieve. Today these raw materials are present in all fields of activity because they can be "individually" designed according to the properties required by the final destination of the products to be made. Designing them according to requirements, the properties of these raw materials are well above those of each component taken individually by acting as synergy in teamwork. This saving solution, which leads to the achievement of the producers' desiderat however, also has negative aspects because the part of plastics components from their structure are not degradable and not environmentally friendly.

Keywords: composite materials, advantages, disadvantages, sustainable development 1

 

DOWNLOAD PDF