CERCETĂRI PRIVIND PRECIZIA DE POZIȚIONARE A MAȘINILOR DE ȘTANȚAT CNC

Autor/autori: Șef de lucrări dr. ing. Anca-Lucia CHICEA

Rezumat: Lucrarea prezintă cercetările experimentale privind precizia de poziționare a unei mașini de ștanțat cu comandă numerică. Mașinile de ștanțat cu comandă numerică reprezintă echipamente tehnologice performante destinate prelucrării tablelor subțiri în plan. Testarea preciziei de poziționare s-a realizat conform unor normative speciale, iar îmbunătățirea acesteia s-a realizat prin intervenții la nivelul parametrilor de reglaj ai sistemelor de control automat al mișcării de la nivelul lanțurilor cinematice de avans ale mașinii.

Cuvinte cheie: CNC, mașini de ștanțat, precizie de poziționare, control al mișcării.


Abstract: This paper presents the experimental researches with regards of the positioning accuracy of a computer numerically controlled punching machine. CNC punching machines are state of the art technological equipment for 2D machining of sheetmetal workpieces. The positioning accuracy of the machine was tested according special norms, and the results were improved by altering the control parameters of the motion control systems at the machine kinematic chains level.

Keywords: CNC, punching machines, positioning accuracy, motion control.

 

DOWNLOAD PDF