CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPORTĂRII LA DEFORMARE PLASTICĂ A MATERIALELOR METALICE CU PLASTICITATE SCĂZUTĂ

Autor/autori: Șef lucrări dr. ing. Claudia GIRJOB

Rezumat: Lucrarea prezintă cercetări experimentale realizate în scopul determinării modalităților de îmbunătățire a comportării la prelucrarea prin deformare plastică a materialelor metalice cu plasticitate scăzută. Cercetările au vizat aliajul de magneziu AZ31B. Principalul avantaj al acestui material constă în densitatea lui foarte scăzută (1,74g/cm3) el fiind utilizat la obținerea unor elemente componente din industria auto și aeronautică, componente ce trebuie să aibă o greutate cât mai mică [6].

Cuvinte cheie: materiale metalice cu plasticitate scăzută, AZ31B, încercarea la tracțiune.


Abstract: The paper presents experimental researches carried out in order to determine the ways of improving the deformation behavior of low plasticity metallic materials. Researches focused on magnesium aluminum alloy AZ31B. The main advantage of this material is its very low density (1.74 g / cm3), which is used to produce components in the automotive and aeronautical industry, components that have to be with light weight [6].

Keywords: metallic materials with low plasticity, AZ31B, tensile test.

 

DOWNLOAD PDF