FUNDAMENTAREA DECIZIEI MANAGERIALE ÎN PROCESUL DE PRODUCȚIE A PANOURILOR DE LEMN PENTRU FABRICAREA MOBILEI PRINTR-O METODA DE OPTIMIZARE STATISTICĂ

Autor/autori: Ec. drd. Radu Dan PĂLTAN, Șef lucrări, dr. ing. Cristina Maria BIRIS, Prof. dr. ing. Loredana Anne-Marie RADULESCU

Rezumat: Urmare a cercetărilor avute până în prezent cu privire la eficientizarea consumurilor în producția din industria lemnului, am demonstrat că este necesar a se găsi metodele care, prin aplicarea lor pot influenta rezultatele din producția industrială și care se reflectă în rezultatele economice. Lucrarea prezintă unele rezultate care pot fi aplicate în decizia managementului cu privire la procesul de slefuire a panourilor reconstituite din lemn masiv, comparația fiind facută cu șlefuirea panourilor din MDF.

Cuvinte cheie: optimizare, producție, parametrii tehnici, statistic


Abstract: This paper presents the methodology for scientific foundation for the managerial decision regarding the optimization of the production process of wood panels based on a statistical method. The paper presents on experimental researches the implementation method 6 Sigma, carried out in order to determine the ways of optimizing the loss of wood, saving energy and decreasing the production costs of the final products.

Keywords: optimization, production, technical parameters , statistic.

 

DOWNLOAD PDF