SENZORI DE ÎNDOIRE UTILIZAȚI LA COMANDA UNUI PREHENSOR ANTROPOMORF VIRTUAL

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Eur Ing Ionel STAREȚU, Dr. inf. Cătălin MOLDOVAN pag.20

Rezumat: antropomorf cu cinci degete care poate fi folosit pe roboți. Această metodă de control aparține metodelor bazate pe utilizarea dispozitivelor de captare a mișcării ca diversele tipuri de mănuși de date. Soluțiile bazate pe mănuși de date pot digitiza mișcările umane și degetele umane în parametrii de intrare pentru un sistem de realitate virtuală. Senzorii care captează mișcarea acestor mănuși colectează date despre poziția mâinii și mișcarea ei într-un mod optim, dar au un dezavantaj mare, și anume prețul lor este foarte ridicat și experiența utilizatorului care utilizează aceste dispozitive, poate că este neplăcută, timpul de calibrare a sistemului și senzorii sunt foarte sensibili în ceea ce privește utilizarea pe termen lung. Lucrarea descrie soluția în detaliu și oferă elemente despre modulele software necesare.

Cuvinte cheie: senzori de îndoire, prehensor antropomorf, manușă de date, sistem de control, mână virtuală.


Abstract: The paper describes a control solution using sensors bending for an anthropomorphic gripper with five fingers usable on robots. This control method belongs among methods based on using motion capture devices capture data glove types. Solutions based on data gloves can digitize human hand and finger movements in input parameters for a virtual reality system. The sensors capture the movement of these gloves collects data about hand position and its motion in an optimal way, but they have a huge disadvantage, namely their price is very high, and user experience using these devices, you may unpleasant as it may take some time to calibrate the system and sensors are very sensitive in terms of long-term use. The paper describes the solution hard and give elements about the software modules required.

Keywords: bending sensors, anthropomorphic gripper, Data Glove, control system, virtual hand.

 

DOWNLOAD PDF