PROIECTAREA ȘI CONSTRUIREA UNEI TURBINE EOLIENE CU AX ORIZONTAL DE MICI DIMENSIUNI PE BAZA VALORIFICĂRII ȘI REUTILIZĂRII DEȘEURILOR FEROASE

Autor/autori: Șef lucrări dr. ing. Mariana Domnica STANCIU, Ing. Marian Gabriel TOLBAȘU pag.25

Rezumat: Lucrarea prezintă etapele proiectării și realizării unei turbine eoliene de mici domensiuni pentru utilizatori casnici. În prima parte sunt analizate comparativ tipurile de transmisii ce ar putea fi utilizate in construcșia turbinei, după care, pe baza unei analize multicriteriale este aleasă varianta finală constând într-o transmisie prin roți dințate interioare. Aceasta prezintă avantajul că dimensiunile se reduc semnificativ folosind un multiplicatorul planetar; multiplicatorul provine din două electromotoare recuperate din piesele defecte de la un autoturism, ceea ce înseamnă economie de timp si costuri; raportul de transmisie este de 12/1; se păstrează axa de simetrie dintre suportul palei și generatorul de curent electric. În continuare sunt prezentate într-o manieră tehnică elementele componente ale turbinei și rolul lor funcțional.

Cuvinte cheie: turbină eoliană de mici dimensiuni; transmisie prin roți dințate interioare; reutilizare și refolosire deșeuri feroase.


Abstract: The paper presents the steges of designing and building of small wind turbine blades for domestic users. The first part compares the types of transmissions that could be used in the construction of the turbine, after which, based on a multi-criteria analysis, the final variant consisting of an internal gear wheel transmission is chosen. This has the advantage that the dimensions are significantly reduced using a planetary multiplier; the multiplier comes from two electro-motors recovered from defective parts from a car, which means saving time and costs; transmission ratio is 12/1; keep the axis of symmetry between the blade holder and the power generator. The components of the turbine and their functional role are presented in a technical manner.

Keywords: small wind turbine; toothed wheel drive; reuse and reuse of ferrous waste.

 

DOWNLOAD PDF