ANALIZA DEPLASĂRILOR SUPRAFEȚELOR DE RULARE LA ȘINELE COMPONENTE ALE UNUI SCHIMBĂTOR SIMPLU DE CALE DE TRAMVAI SUB ACȚIUNEA UNOR FORȚE ECHIVALENTE CU FORȚELE MAXIME DIN TRAFIC UTILIZÂND METODA ELEMENTELOR FINITE

Autor/autori: Doctorand inginer Serghei ZVENIGORODSCHI, pag47

Rezumat: Schimbătoarele simple de cale sunt componenta de bază a sistemului de cale de tramvai. Spre exemplu, în sistemul de cale din București la aproximativ 130 km de traseu dublu sunt utilizate peste 400 de schimbătoare simple. In această lucrare este prezentat modelul 3D al unui schimbător simplu reprezentativ care poate fi investigat prin metoda elementelor finite (MEF). Astfel se determină în condiții statice deplasările verticale și orizontale ale suprafețelor de rulare ale șinelor componente, sub acțiunea unor forțe echivalente cu forțele maxime din trafic. Rezultatele sunt utile specialiștilor din domeniul proiectării, construcției, întreținerii și exploatării liniei de tramvai.

Cuvinte cheie: cale de tramvai , schimbător simplu, metoda elementelor finite, deplasări.


Abstract: In last decades, metropolitan transport infrastructures win back their importance because of efficiency and environmentally friendly technologies. Turnouts are the base component of rail track system. For example, in Bucharest's tramway track system for about 130 km double track exists 400 simple turnouts. In this paper is presented a turnout 3D model witch can be investigated with, Finite Element Analysis (FEA) to determinate in static conditions vertical and horizontal deflections of turnout rails. The results should be of interest to engineers involved in the design, construction, maintenance and operation of tramway track.

Keywords: tramwaytrack, turnout, switch, model, FEA, deflection.

 

DOWNLOAD PDF