DEZVOLTAREA DE SISTEME ȘI MIJLOACE MODERNE DE PILOTAJ ȘI NAVIGAŢIE

Autor/autori: Dr. ing. Dragoș POPA, Ing. Miron RÂNDETEAN, Ing. Traian TOMESCU, Ing. Tudor TOMESCU pag. 75

Rezumat: În lucrarea "Dezvoltarea de sisteme și mijloace moderne de pilotaj și navigaţie" se prezintă unele aspecte privind perspectivele dezvoltării navigaţiei aeriene din punctul de vedere al expansiunii utilizării de aeronave în transportul de persoane și de mărfuri mai ales în contextul dezvoltării traficului în zonele urbane.

Cuvinte cheie: sisteme de pilotaj și navigaţie, navigaţie radioelectrică, navigaţie inerţială.


Abstract: The paper "Development of modern pilotage and navigation systems and facilities" presents some aspects of the prospects for the development of air navigation in terms of the expansion of aircraft use in passenger and freight transport, especially in the context of urban traffic development.

Keywords: pilot and navigation systems, radio navigation, inertial navigation.

 

DOWNLOAD PDF