METODE DE MĂRIRE A EFICIENŢEI ȘI CREȘTERE A TRACŢIUNII SISTEMELOR DE ELICI ȘI ROTOARE COMPUSE

Autor/autori: Ing. Traian TOMESCU, Ing. Tudor-Mihai TOMESCU

Rezumat: Lucrarea prezintă principiul elicelor sau rotoarelor compuse care permite realizarea unei tracţiuni mărite cu 20-25% datorită interacţiunii fluxurilor celor trei, patru sau mai multe elici sau rotoare din cadrul sistemului compus. Acest principiu a fost prezentat pentru prima dată în lume în cadrul comunicării " Procedee de tracţiune și sustentaţie cu sisteme de elici sau rotoare compuse" autori ing. Traian Tomescu și ing. Tudor Mihai Tomescu la sesiunea de comunicări a sucursalei AGIR – Brașov " Creativitate, inventică, robotică " din iulie 1999 publicată în Buletinul AGIR nr. 2/2000 –aprilie-iunie. De atunci până în prezent progresele tehnologice în domeniul acţionării elicelor sau rotoarelor cu motoare electrice și dezvoltarea unor echipamente electronice care permit comanda și controlul prin staţii de radiocomandă și calculatoare au permis dezvoltarea unui mare număr de aeronave pilotate de la sol prin radiocomandă U.A.V. –Vehicol aerian fără pilot la bord (Unmanned Aerial Vehicle) și extinderea utilizărilor acestora în scopuri militare sau civile (ex. Fotografii și filmări aeriene).

Cuvinte cheie: U.A.V., forţe aerodinamice, tracţiune, sustentaţie.


Abstract: The paper presents the principle of composite propellers or rotors allow traction increased by 2025% due to the interaction flow three, four or more propellers or rotors of the combined system. This principle was first presented to the world in the Communication "Procedures traction and lifting systems propellers or rotors composed" at the session of the subsidiary AGIR - Brasov "Creativity, invention, robotics" dun July 1999 and published in Bulletin AGIR nr. 2/2000-April to June. Since then to date technological advances in drive propellers or rotors of electric motors and electronic devices that enable the development of command and control by radio control stations and computers have enabled the development of a large number of aircraft flown by remote control from the ground U.A.V. - UAV unmanned air -Vehicol board (Unmanned Aerial Vehicle) and expanding their use in military or civilian purposes (eg. Photos and aerial filming).

Keywords: U.A.V., aerodynamic forces, traction, lifting.

 

DOWNLOAD PDF