EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DE EPURARE

Autor/autori: Dr. ing. Ioana Corina MOGA, Dr. ing. Ovidiu IORDACHE, Ing. Gabriel PETRESCU,Drd. ing. Cornelia-Elena MITRAN, Drd. ing. Elena PERDUM, Ing. Floarea PRICOP, Ing. Roxana BUZEA

Rezumat: Tehnologiile moderne de epurare a apelor uzate trebuie să contribuie la politica UE în domeniul apei prin demonstrarea unor noi procese de eficienţă ridicată pentru tratarea și reutilizarea apelor reziduale la punctele lor de emisie, care includ atât simplitatea, cât și reducerea substanţelor chimice, menţinând în același timp viteza de tratare și eficienţa. Astfel, de tehnologii includ tehnologiile pe baza de bioreactoare cu biofilm fixat pe suport mobil (MBBR), procese avansate de oxidare (AOP), tehnologii de tratare bazate pe fotocataliză TiO2 și procese de iradiere cu microunde (MW). O nouă tehnologie de epurare biologică este propusă de către autori pentru apele uzate cu continut ridicat de celuloză.

Cuvinte cheie: epurare ape uzate; textile; celuloză; suport artificial mobil.


Abstract: Modern wastewater treatment technologies must contribute to EU's water policy by demonstrating new high efficiency processes for treatment and re-use of wastewaters at their points of emissions, which incorporate both simplicity and reduction of chemicals, while maintaining treatment speed and efficiency. Such technologies include Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) technologies, Advanced Oxidation Processes (AOPs), TiO2 photocatalysis driven treatment technologies andmicrowave irradiation (MW) processes. A new biological treatment technology for wastewaters with high cellulose content is proposed by authors.

Keywords: wastewater treatment; textiles; cellulose; Artificial Mobile Support

 

DOWNLOAD PDF