EDUCAŢIA CONTINUĂ

Autor/autori: Ing. Traian TOMESCU, Ing. Tudor Mihai TOMESCU

Rezumat: Lucrarea prezintă unele aspecte ale educaţiei pe tot parcursul vieţii oamenilor, care a devenit principala condiţie pentru adaptarea oamenilor la cerinţele sociale și profesionale în continuă schimbare și o permanentă evoluţie. Cu toate că rolul educaţiei initiale de bază rămâne esenţial, învăţarea permanentă, împreună cu educaţia nonformală, vin să personalizeze şi să dezvolte aptitudini cât mai aproape de cerinţele pieţei şi societăţii, dar şi priceperea şi sufletul celui care învaţă.

Cuvinte cheie: educatia continua, educaţia pe tot parcursul vieţii (life long learning), programe de învăţare, adaptarea la cerinţele profesionale.


Abstract: The paper presents some aspects of people's lifelong learning, which has become the main condition for adapting people to changing and constantly evolving social and professional requirements. Although the role of basic initial education remains essential, lifelong learning, along with non-formal education, comes to personalize and develop skills as close to market and society as possible, as well as the skill and soul of the learner.

Keywords: continuing education, lifelong learning, learning programs, adapting to professional requirements.

 

DOWNLOAD PDF