SISTEM CYBER-MIXMECATRONIC INTELIGENT PENTRU CONTROLUL ROBOŢILOR DE SECURITATE ȘI SUPRAVEGHERE

Autor/autori: Drd. ing Dorin ANGELESCU, Prof. univ. DHC Eur Ing. dr. ing. Gheorghe Ion GHEORGHE

Rezumat: Rezultat al preocupărilor ştiinţifice de la Şcoala Doctorală de Inginerie Mecanică și Mecatronică din Universitatea Valahia Târgoviște în domeniul roboticii dedicat securităţii și supravegherii, lucrarea stiinţifică „Sistem cyber-mixmecatronic inteligent pentru controlul roboţilor de securitate și supraveghere” este în plină derulare fiind în faza de testare experimentare, în cadrul tezei de doctorat (industrial) „Studii, cercetări și contribuţii privind realizarea unui robot mecatronic inteligent pentru aplicaţii de securitate și supraveghere”. Lucrarea stiinţifică are drept rezultat final un sistem cyber-mixmecatronic ultraperformant, unic în România, ce va fi folosit la controlul robotului mecatronic de securitate și supraveghere respectiv propulsarea și controlul deplasării acestuia. Robotul este controlat prin intermediul Inteligenţei Artificiale, folosind Internet of Things (IoT) motiv pentru care sistemul inteligent de control al deplasării acestuia trebuie optimizat atât din punct de vedere al vitezei de reacţie la comenzi cât mai ales energetic. În același timp, dat fiind condiţiile variate și posibil accidentate ale terenului de deplasare, sistemul trebuie să respecte criterii stricte legate de fiabilitate, rezistenţă, intemperii, stabilitate și soluţii redundante privind repararea „on-site” a eventualelor defecţiuni posibile în timpul misiunilor. Sistemul cyber-mixmecatronic creat pentru deplasarea robotului trebuie să îl transporte în siguranţă la locul misiunii, pentru ca apoi după terminarea acesteia, să îl poată aduce înapoi la punctul de Comandă și Control. În cuprinsul lucrării va fi prezentată soluţia originală, aplicabilă cu minim de modificari (specifice șasiului folosit), oricărui tip de robot ce necesită deplasare atât comandată de operator cât și comandă de tip autoghidare. Astfel se va realiza un proiect complex ce îmbină într-un tot unitar Mecatronica, Integronica, Cyber-mixmecatronica, Inteligenţa Artificială şi Tehnolologia Transmiterii Informaţiei.

Cuvinte cheie: Sistem Cyber-mixmecatronic, Inteligenţă artificială, Control inteligent deplasare, Tehnică de măsurare Inteligentă, Roboţi mecatronici.


Abstract: As a result of the scientific concerns of the Doctoral School of Mechanical Engineering and Mechatronics at Valahia Târgovişte University in the field of robotics dedicated to security and surveillance, the scientific work "Intelligent Cyber-Mixmechatronic System for Controlling the Security and Surveillance Robots" is in the testing and experimentation phase, within the doctoral (industrial) thesis "Studies, research and contributions regarding the realization of a smart mecatronic robot for security and surveillance applications". The scientific work results in a highly efficient cyber-mixmecatronic system, unique in Romania, which will be used to control the mechatronic security and surveillance robot, respectively the propulsion and control of its displacement. The robot is controlled through Artificial Intelligence, using the Internet of Things (IoT), which is why the Intelligent Motion Control system must be optimized both in terms of response speeds and energy. At the same time, due to the varied and possibly unstable conditions of the displacement field, the system must meet stringent criteria of reliability, resilience, weather, stability and redundant solutions for on-site repair of potential failures during missions. The cyber-mixmecatronic system designed to move the robot must carry it safely at the mission site so that it can then return it back to the Command and Control Center. In the paper will be presented the original solution, applicable with minimum of specific modifications (according to the chassis used), to any type of robot requiring both operator-controlled or autoguid control. Thus, a complex project will be realized combining into a unitary Mechatronics, Integronics, Cyber-Mixmechatronics, Artificial Intelligence and Information Technology.

Keywords: Cyber-Mixmechatronic System, Artificial Intelligence, Smart Movement Control, Intelligent Measurement Technique, Mechatronic Robots.

 

DOWNLOAD PDF