PROGRESUL TEHNOLOGIC ȘI EXTINDEREA UTILIZĂRII AERONAVELOR U.A.V. CU ROTOARE

Autor/autori: Dragos POPA, Traian TOMESCU, Dragos D. POPA, Tudor TOMESCU

Rezumat: Lucrarea tratează aspecte privind extinderea utilizării aeronavelor fără pilot cu rotoare și creșterea gradului de mobilitate în perspectiva anilor următori. Sunt analizate aspecte ale interconectării dintre avioane și elicopter și diferitele tipuri de drone (UAV)

Cuvinte cheie: UAV, mobilitate, rotoare.


Abstract: The paper deals with aspects of extending the use of unmanned aircraft with rotors and increasing the degree of mobility in the perspective of the coming years. Aspects of airplane and helicopter interconnection and different types of drones (UAV) are treated.

Keywords: UAV, mobility, rotoare.

 

DOWNLOAD PDF