PROGRESE ÎN DEZVOLTAREA MATERIALELOR TEXTILE FUNCŢIONALE

Autor/autori: Floarea PRICOP, Laura CHIRILĂ, Alina POPESCU, Marian RASCOV, Răzvan SCARLAT, Maria BUZDUGAN2]

Rezumat: În următorii ani, aproximativ 80% din textile vor fi tehnice sau funcţionale. Astăzi, textilele cosmetice funcţionale se consideră, de asemenea, o parte a textilelor tehnice, deoarece introduc materiale textile inovatoare. Articolele textile care conţin o substanţă sau un preparat care este destinat a fi eliberat durabil pe diferite părţi superficiale ale corpului uman, în special pielea, și care conferă proprietăţi particulare cum ar fi curăţarea, parfumul, schimbarea aspectului, protecţia, întreţinerea unei stări bune, sau corectarea mirosurilor corpului sunt textile functionale. Textilele funcţionale precum cosmetotextile sunt clasificate pe baza utilizării finale, a ingredientelor utilizate și a materialelor textile utilizate. Diferiţi agenţi utilizaţi în cosmetotextile sunt agenţi de slăbire, arome și parfumuri, agenţi anticelulitici, agenţi de hidratare, agenţi de absorbţie a luminii solare și agenţi antioxidanţi. Acestea sunt create prin tehnici de microîncapsulare, grefare, dopaj și acoperire prin încorporarea diferitelor substanţe pentru îngrijirea corporală sau sănătate care sunt treptat transferate pe piele prin mișcare, presiune sau efectul căldurii naturale a pielii. Există diverse materiale naturale și sintetice care sunt utilizate în cosmetotextile ca uleiuri esenţiale, extracte de flori, extracte de plante. Textilele funcţionale precum cosmetotextilele reprezintă o piaţă rapidă emergentă atât pentru industria cosmetică, cât și pentru industria textilă. Se anticipează că dezvoltarea textilelor funcţionale a cosmetotextilelor va continua să crească și să exploreze complet noi posibilităţi de furnizare a diferitelor funcţii de îngrijire a corpului uman în viitorul apropiat.

Cuvinte cheie: cosmetotextile, agenţi anticelulitici, microincapsulare, acoperiri.


Abstract: In the coming years, approximately 80% of textiles will be technical or functionalised. Today, functionalized cosmetic textiles also consider the part of technical textiles as it introduces innovative textile materials. Textile articles that contain a substance or a preparation that is intended to be released sustainability on to the different superficial parts of the human body, especially the skin, and which claim particular properties such as cleansing, perfume, change of appearance, protection, maintenance in good condition, or correction of body odours, are functional textiles. Functional textiles like cosmetotextiles are classified on the basis of end use, ingredients used and fabric used. Various agents used in Cosmetotextiles are slimming agents, aromas and perfumes, anticellulite agents, moisturising agents, sunlight absorption agents and antioxidants agents. These are created by microencapsulation, grafting, doping and coating technique by incorporating different substances for body care or health that are gradually transferred to the skin by movement, pressure or the effect of the skin’s natural warmth. There are various natural and synthetic materials which are used in Cosmetotextiles like essential oils, flower extracts, plant extracts. Functional textiles like Cosmetotextiles represents a fast emerging market for both the cosmetics industry and the textile industry. The innovative development of Functional textiles like Cosmetotextiles can be as wide as imagination. It is anticipated that the development of Cosmetotextiles will continue to grow and explore completely new possibilities for providing various body care functions to the wearer in the near future.

Keywords: Cosmetotextiles, Anti-cellulite agents, Microencapsulation, Coating.

 

DOWNLOAD PDF