ECRANAREA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC APROPIAT PRIN STRUCTURI TEXTILE ŢESUTE

Autor/autori: Drd. ing. Ion Răzvan RĂDULESCU1, Dr. ing. Emilia VISILEANU, Dr. ing. Lilioara SURDU, Conf.dr.ing. Marian COSTEA, Dr. ing. Bogdana MITU

Rezumat: Ecranarea câmpului electromagnetic reprezintă una dintre soluţiile de compatibilitate electromagnetică pentru protecţia sănătăţii umane și asigurarea imunităţii echipamentelor electronice, în contextul dezvoltării accelerate a telecomunicaţiei. S-au studiat soluţiile de ecranare oferite de materialele textile, spre a veni în sprijinul agenţilor economici în realizarea de produse competitive. S-a adaptat un model matematic pentru predicţia atenuării electromagnetice a unei incinte îmbrăcate în material textil, acesta fiind caracterizat în funcţie de parametrii săi geometrici și electrici.

Cuvinte cheie: ecranare, textile, software.


Abstract: The shielding of the electromagnetic field represents one of the solutions of electromagnetic compatibility for the protection of human’s health and electronic equipment immunity, in the context of the rapid development of telecommunication. The shielding solutions offered by textile materials were studied, in order to support the textile companies in performing competitive products. A mathematical model was adapted for the prediction of the shielding effectiveness of an enclosure covered with textile material, which is expressed related to the material’s geometric and electric parameters.

Keywords: shielding, textiles, software.

 

DOWNLOAD PDF