NANOART AS MULTIDISCIPLINARY OF NANOTECHNOLOGY WITH NOVEL ART FOR FASHION AND INTERIOR DESIGN

Autor/autori: Prof. Ph. D. ElSayed A. ELNASHAR

Rezumat: Studiul identifică câteva repere ale disciplinei de artă nouă, legate de știinţă și tehnologie în diferite domenii (modă, rochii, design interior, expoziţii), concentrându-se asupra componentelor estetice ale mediului nanotehnologiei. Matlasarea se bazează pe îmbinarea elementelor de geometrie 3D pentru a reduce distorsiunea elementelor geometrice în interiorul spaţiului 3D al carcaselor subţiri. Studiul oferă sugestii inovatoare pentru arta nouă, multidisciplinară pentru designul de modă prin organizarea componentelor estetice ale tehnologiei știinţifice Nanoart. Acestea sunt formate în moduri constructive, care sunt proporţionale cu dimensiunile designului structural prin utilizarea calculatorului. Cele mai importante rezultate includ: în primul rând, arta nouă demonstrează capacitatea de a realiza noi modele prin componentele estetice disponibile în tehnologia Nanoart. În al doilea rând, descoperirea valorilor estetice ale NanoArt și prezentarea modului în care este îmbogăţită estetica artistică cu tehnologia Nanoart, care a fost utilizată ca sursă de inspiraţie în domeniul designului de modă. În cele din urmă, se poate proiecta o colecţie de noi modele inventate prin utilizarea computerului; care conduc la diversificarea formelor, culorilor și reorganizării elementelor nanotehnologiei.

Cuvinte cheie: artă nouă, nanotehnologie, NanoArt, modă, design interior, sinteza texturii, detalii geometrice.


Abstract: The study identifies some milestones of the novel art discipline related to science and technology in different societies (fashion; dresses, interior Design, exhibitions), by focusing on the aesthetic components of the Nanotechnology environment. Mesh quilting is based on stitching together 3D geometry elements to reduce distortion of geometry elements inside the 3D space of the thin shell. The study offers Multidisciplinary Novel Art innovative suggestions for fashion design by organizing the aesthetic components of the Nanoart-sciencetechnology. These are formed in constructive ways that are commensurate with the dimensions of structural design by using computer. The most important results include: First, Novel Art demonstrate the ability to achieve new designs through the aesthetic components available in the Nanoart-science-technology. Second, Disclosure of aesthetic values of NanoArt, and Show how enriched the Nanoart-science-technology is with artistic aesthetics that have been utilized as a source of inspiration in lie field of fashion design. Finally, Design a collection of new invented fashions by using computer; which lead to diversity in forms, colors, and re-organized Nanotechnology elements.

Keywords: Novel Art, Nanotechnology, Nanoart, Fashion, interior design, texture synthesis, geometric detail. 1

 

DOWNLOAD PDF