ANALYSIS OF MAIN CHARACTERISTICS OF FABRICS USED IN PARACHUTE MANUFACTURING

Autor/autori: Eng. Adrian SALISTEAN, Lecturer Eng. Ph. D. Irina CRISTIAN, Lecturer Eng. Ph. D. Daniela FARIMA

Rezumat: Tesaturile folosite pentru obtinerea parasutelor trebuie sa aiba urmatoarele carcteristici de calitate: masa unitatii de suprafata cat mai redusa in conditiile in care valorile caracteristicilor fizico-mecanice (sarcina la rupere pe directie axiala, alungirea relativa si absoluta, rezistenta la sfasiere a tesaturii si a asamblarilor, permeabilitatea la aer) trebuie sa fie la nivel maxim. Lucrarea abordeaza analiza aspectelor calitative ale catorva tesaturi folosite in constructia parasutelor. Rezultatele experimentarilor s-au materializat in date statistice, diagrame si grafice iar interpretarea acestora conduc la stabilirea variantei de tesatura care corespunde cel mai bine cerintelor impuse de destinatie. De remarcat este faptul ca rezultatele experimentale au fost comparate cu valori indicate in norme international specifice de testare.

Cuvinte cheie: Parasuta, Textile tehnice, Teste tesatura.


Abstract: The fabrics used to make parachutes must have the following characteristics: the mass of fabric per unit of surface must be low while the other physical-mechanical characteristics (the axial breaking strength load, the relative and absolute elongation, the tear resistance of the fabric and the assemblies, air permeability) must be at a maximum. The paper deals with the analysis of qualitative aspects of several parachute fabrics. The results of experiments have materialized in statistical data, diagrams and graphs and their interpretation leads to the determination of the fabric variant that best meets the requirements of the destination. It is worth noting that the experimental results were compared with values indicated in specific international testing norms.

Keywords: Parachute, technical textiles, Fabric testing.

 

DOWNLOAD PDF