CONSIDERATIONS REGARDING PROCESSING OF CONDUCTIVE TEXTILE WASTE

Autor/autori: PhD student Eng. Cezar-Florin BULACU, Prof. PhD Eng., Scientific RSR 1st grade Eftalea CARPUS

Rezumat: Economia mondiala este un mare consumator de resurse, se estimeaza ca, pana acum, pentru a produce bunuri si a absorbi deseurile rezultate din aceasta productie, omenirea a utilizat echivalentul a 1,5 planete in materie de resurse iar pana in 2030 vom “consuma” echivalentul a doua planete [europa.eu] Facem risipa de resurse, traim in mod nesustenabil, ceea ce determina afectarea ireversibila a ecosistemului, respectiv: schimbari climatice, defrisari, degradarea solului, decimarea biodiversitatii, scaderea diversitatii genetice, etc. Exploatarea resurselor trebuie facuta pentru produse cu valoare adaugata cât mai mare, după care, prin procesele de reciclare, resursele trebuie utilizate de cât mai multe ori în alte categorii de produse. Lucrarea prezinta aspecte privind studiul recuperarii deseurilor textile din fire conductive cu referire la procesul de pregatire preliminara, respectiv, taiere si destramare.

Cuvinte cheie: deșeu zero, textile inteligente, reciclarea textilelor


Abstract: . The world economy is a large consumer of resources: it is estimated that so far, in order to produce goods and absorb the waste resulting from this production, human kind has used the equivalent of 1.5 planets in terms of resources, and by 2030 we shall “consume” the equivalent of two planets [europa.eu]. We waste resources, we live unsustainably, which causes an irreversible damage to the ecosystem, namely: climate changes, deforestations, soil degradation, biodiversity decimation, decline of genetic diversity, etc. Resources exploitation should be done for higher added-value products, and then, through recycling processes, resources should be used as many times as possible in other product categories. The present paper presents aspects on the study of recovery of textile waste resulting from conductive threads with reference to the process preliminary preparation, respectively, cutting and unweaving.

Keywords: zero waste, smart textile, recycling textil

 

DOWNLOAD PDF