STUDY OF TENSIONAL PROPERTIES OF GORETEX WATERPROOF MEMBRANES

Autor/autori: PhD student Eng. Maria Magdalena OSTAFE, Prof. RhD Eng. Dorin AVRAM, Lecturer PhD Eng. Liliana HRISTIAN, PhD student Eng. Maria CIOROBÎTCĂ, PhD student Eng. Liliana Laura APOSTOL

Rezumat:  In lucrare s-au analizat proprietăţile tensionale ale membranelor impermeabile din GoreTex si a firelor de constantan, utilizate la realizarea unei mănuși inteligente. Calitatea şi durabilitatea ţesăturilor se apreciază prin determinarea proprietăţilor tensionale, exprimate prin indici/indicatori a căror limite de variaţie se diferenţiază în funcţie de caracteristicile structurale de bază si cele derivate, precum si de parametrii procesului de prelucrare si de finisare.

Cuvinte cheie: membrane impermeabile din goretex, forţa de rupere, fire constantan, proprietăţi tensionale.


Abstract: In the paper, there were analyzed the tension properties of the GoreTex waterproof membranes and the constantan yarns, used to make a smart gloves. The quality and durability of fabrics are appreciated by determining the tensile properties expressed by indices / indicators whose variation limits differ according to the basic and derived structural characteristics as well as the parameters of the processing and finishing process.

Keywords: Gore-Tex waterproof membranes, breaking force, constantan yarns, tension properties.

 

DOWNLOAD PDF