FUNCTIONAL ANTISTATIC AND DRAPING PROPERTIES OF THE LITURGICAL CLOTHING ENSEMBLE

Autor/autori: PhD student Mihai CHIRILĂ, Proffessor, PhD, Eng. Ioan CIOARĂ, PhD, Eng. Mihai ASĂNDULESEI

Rezumat: Încărcarea electrostatică a obiectelor textile prezente în ansamblul de îmbrăcăminte liturgică conduce la deteriorarea pieselor de îmbrăcăminte și, în același timp, nu există nici o drapare bună. Scopul acestei cercetări este de a determina din perspectiva proprietăţilor funcţionale antistatice și de drapaj, pe baza valorilor experimentale, variantele optime ale materialelor textile și structurilor de îmbrăcăminte destinate veșmintelor preoţilor care slujesc în biserica creștin ortodoxă.

Cuvinte cheie: permeabilitatea electrică, constanta dielectrică, rezistivitate electrică.


Abstract: The electrostatic charging of the textile objects present in the liturgical clothing ensemble leads to damage related to the behavior of wearing parts present in the garment and at the same time there is no good draping. The purpose of this research is to determine from the perspective of the antistatic and draping functional properties, on the basis of experimental values, the optimal variants of textile materials and clothing structures intended for the vestments of priests serving in the Christian Orthodox Church.

Keywords: electrical permittivity, dialectical constant, electrical resistivity.

 

DOWNLOAD PDF