PARAMETERS OF THERMO-PHYSIOLOGICAL COMFORT OF THE LITURGICAL CLOTHING STRUCTURE

Autor/autori: Phd Student Mihai CHIRILĂ, Proffessor, PhD, engineer Ioan CIOARĂ, Associate Professor, PhD engineer Daniela FĂRÂMĂ

Rezumat: Au fost evidenţiate îmbrăcămintea și cerinţele de mediu pentru slujirea preoţilor creștini ortodocși în interiorul bisericii. Permeabilitatea la aer, vapori și căldură a fost analizată în condiţii standard de laborator, în același timp a fost monitorizată influenţa coeficientului de umiditate asupra coeficientului termic. S-au găsit corelaţii ale transferului de căldură cu umiditatea și temperatura.

Cuvinte cheie: caracteristici structurale, transferul de căldură, umiditate, temperatură, permeabiliate.


Abstract: The clothing and environmental requirements for serving Orthodox Christian priests inside the church were distinguished. The permeability to air, vapor and heat was analyzed under standard laboratory conditions, at the same time the influence of the coefficient of humidity on the thermal coefficient was monitored. Correlations of heat transfer with humidity and temperature have been found.

Keywords: structural characteristics, heat transfer, humidity, temperature, permeability.

 

DOWNLOAD PDF