THE INFLUENCE OF TEMPERATURE AND HUMIDITY ON HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS OF THE TEXTILE MATERIALS

Autor/autori: Teodor-Cezar CODĂU1, Prof. Eng. Ioan CIOARĂ, Ph.D.2

Rezumat: Transferul de căldură prin materialele textile depinde foate mult de proprietăţile matricei solide (fibrele), de porozitatea materialului, dar şi de proprietăţile termice şi fizice ale fluidului care umple spaţiile goale. De cele mai multe ori, fluidul prezent în spatiile goale ale materialelor textile este aerul atmosferic. Deşi în calcule, de cele mai multe ori, se iau în considerare valori aproximeative şi constante ale conductivităţtii termice şi capacităţii termice, atât temperatura cât şi conţinutul de umiditate, pot influenţa semnificativ acesti parametri. In literatura de specialitate, sunt prezentate numeroase metode pentru determinarea proprietăţilor termice ale materialelor textile, dar determinările se fac în condiţii atmosferice specifice. In acelaşi timp, este cunoscut faptul că, prin expunerea materialelor la surse de caldură, se modifică proprietăţile intrinseci ale acestora. In această lucrare s-a analizat modul în care temperatura şi umiditatea influenţează caracteristicile transferului de caldură ale materialelor textile. Aceste informaţii prezintă mare importanţă și, vor fi utilizate pentru a dezvolta un model matematic pentru simularea transferului de căldură prin produsele textile.

Cuvinte cheie: textile, transfer de căldură, conductivitate termică, capacitate termică.


Abstract: The heat transfer through textile materials largely depends on the properties of the solid matrix (fiber), the porosity, but also on the thermo-physical characteristics of the fluid that fills the void spaces. In the most common way the fluid is represented by atmospheric air. Although calculations often take into account approximately constant values of thermal conductivity or heat capacity, both temperature and humidity content can significantly change these parameters. Numerous methods for determining the thermal properties of textile materials are described in the literature, but each measurement takes place under certain environmental conditions. At the same time, it is well known that high heat exposure greatly modifies these intrinsic properties of materials. In this paper we analyze how the temperature and humidity influence the heat transfer characteristics of the textile materials. These information are of utmost importance and will be used to develop a mathematical model for simulating heat transfer through textiles.

Keywords: textile, heat transfer, thermal conductivity, heat capacity. 1

 

DOWNLOAD PDF