CORE-SPUN YARNS FOR RUG APPLICATIONS

Autor/autori: Lecturer PhD, Eng. Mariana ICHIM, Assoc. Prof. PhD, Eng. Costică SAVA

Rezumat: Această lucrare prezintă rezultatele cercetării privind câteva proprietăţi ale firelor cu destinaţia covoare, filate printr-o metodă de filare cu miez. Fire cu miez cu densitatea de lungime de 20 ktex au fost obţinute utilizând fire dublate de iută ca miez, fiber de lână ca înveliş şi două valori ale torsiunii. Au fost determinate neuniformitatea densităţii de lungime, diametrul firelor şi forţa de adeziune dintre miez şi înveliş. Valorile coeficientului de variaţie a densităţii de lungime sunt mari, cuprinse între 5% şi 10%. Creşterea torsiunii şi a procentului de miez conduce la scăderea diametrului firelor şi la creşterea forţei de adeziune dintre miez şi înveliş.

Cuvinte cheie: covor, fir cu miez, miez din iută, înveliş din lână, forţă de adeziune.


Abstract: This paper presents the results of research concerning some properties of rug yarns spun by a core spinning technique. Core-spun yarns of 20 ktex linear density have been obtained using doubled jute yarns as core, 100 % wool fibers as sheath, and two values of twist Yarn linear density variation, yarn diameter, and the adhesion force between core and sheath have been evaluated. The values of CV of linear density are high, ranging between 5% and 10%. As twist and core percentage increase, the diameter of core-spun yarns decreases and the adhesion force between core and sheath increases.

Keywords: rug, core-spun yarn, jute core, wool sheath, adhesion force.

 

DOWNLOAD PDF