THE INFLUENCE OF THE INITIAL TENSION IN WARP ON THE THREADS BREAKS

Autor/autori: PhD. Eng. Georgeta-Lidia POTOP, PhD Eng. Ana-Lacramioara LEON

Rezumat: In timpul procesului de ţesere, firele de urzeală sunt supuse la solicitări complexe, care determină ruperea firelor, deci şi indicii de utilizare ai maşinii de ţesut. Tensiunea iniţială în firele de urzeală este un parametru important, care se reglează în funcţie de caracteristicile tensionale ale firelor de urzeală. Această lucrare conţine rezultatele experimentelor efectuate pe o maşină de ţesut cu graifăre, evidenţiindu-se influenţa tensiunii iniţiale, măsurate la nivelarea urzelii, asupra ruperilor înregistrate în timpul ţeserii.

Cuvinte cheie: ţesere, maşină de ţesut cu graifăre, tensiune în urzeală, ruperi ale firelor


Abstract: During the weaving process, warp is subjected to complex stresses that determine yarns breaking and indices of use for the weaving machine. Initial tension on warp is an important parameter which is set depending on dynamometric properties of warp yarns. This paper contains the experimental results conducted on a rapier weaving machine, highlighting the influence of initial tension set at "perfect" shed line on recorded breaks during weaving.

Keywords: weaving, rapier weaving machine, warp tension, yarn breaks

 

DOWNLOAD PDF