UPDATED TRENDS IN TECHNICAL TEXTILE INDUSTRY: INTERDISCIPLINARY APPROACH AND CUSTOMER ORIENTED PRODUCTS, PURSUING FUNCTIONALITY AND PERFORMANCE

Autor/autori: Conferențiar dr. ing. Rodica HARPA, Șef lucrări dr. ing. Cristina PIROI, Conferențiar dr. ing. Irina CRISTIAN

Rezumat: Lucrarea prezintă detalii despre cel mai important târg organizat pe subiectul textilelor tehnice, Techtextil 2017. Pentru modul de desfășurare, evenimentele conexe, impresiile participanţilor și statisticile publicate, târgul Techtextil certificat FKM a fost considerat ca fiind remarcabil pentru inovaţiile în textile la nivel mondial, prin abordarea interdisciplinară și produsele orientate spre client. Percepţia generală a experţilor din textile a fost aceea că, prin evoluţie, tendinţe și domenii de aplicare a textilelor tehnice, Techtextil a fost o demonstraţie și o sursă de inspiraţie pentru conștientizarea industriei textile în îndeplinirea provocărilor viitorului.

Cuvinte cheie: Techtextil 2017, târg, industria textilă, textile tehnice, abordare interdisciplinară, clienţi


Abstract: This paper presents details of the most important fair organized in the technical textile topic, Techtextil 2017. Based on the fair’s data, related events, the feedback from the participants and the published statistics, the FKM certificated fair Techtextil was considered outstanding worldwide for textile innovations, due to the interdisciplinary approach and customer oriented products. The overall perception of textile experts was that, through the trends, developments and areas of application for the technical textiles, Techtextil was an inspiring demonstration of a real awareness of the textile industry in meeting the challenges of the future.

Keywords: Techtextil 2017, fair, textile industry, technical textiles, interdisciplinary approach, customers.

 

DOWNLOAD PDF