EFFECTS OF SOME PARAMETERS OF DREF-2 FRICTION SPINNING MACHINE ON THE PROPERTIES OF WOOL/JUTE CORE-SPUN RUG YARNS

Autor/autori: Assoc. prof. Eng., PhD. Costică SAVA, Lecturer Eng., PhD. Mariana ICHIM

Rezumat: In această lucrare a fost studiat efectul vitezei tamburelor de fricţiune şi al vitezei cilindrilor de alimentare asupra proprietăţilor firelor filate prin fricţiune DREF-2 cu miez din fir de iută şi înveliş de lână. Pe baza rezultatelor se poate trage concluzia că pe măsură ce viteza cilindrilor alimentatori creşte, densitatea de lungime, diametrul, forţa de rupere şi alungirea la rupere a firelor DREF scad. Creşterea vitezei tamburelor de fricţiune conduce la scăderea diametrului firelor DREF şi nu are un efect bine definit asupra densităţii de lungime şi a alungirii la rupere. Presupusa creştere a forţei de rupere a firelor DREF odată cu creştere vitezei tamburelor de fricţiune nu a fost întotdeauna confirmată.

Cuvinte cheie: filare prin fricţiune, fir cu miez, miez din fir de iută, înveliş din lână, fir pentru covoare


Abstract: In this research work, the effect of drum speed and inlet roller speed on the properties of wool covered/jute yarn core DREF-2 friction yarns has been studied. From the results it can be concluded that as inlet roller speed increases the linear density, diameter, breaking strength and elongation at break of DREF yarns decrease. The increase of friction drum speed leads to a decrease in DREF yarn diameter and it does not have a definite effect on linear density and breaking elongation. The expected increase in DREF yarn breaking strength with the increase in friction drum speed has not always been confirmed.

Keywords: friction spinning, core-spun yarn, jute yarn core, wool sheath, rug yarn

 

DOWNLOAD PDF