COMPARATIVE STUDY ON THE QUALITY OF UPHOLSTERY WOVEN FABRICS I: TENSILE AND SHEAR RESISTANCE

Autor/autori: Assoc. Prof. Irina CRISTIAN, Assoc. Prof. Rodica HARPA, Lecturer Cristina PIROI

Rezumat: Stofele de mobila reprezintă o categorie a textilelor de interior importanta in asigurarea confortului si durabilităţii amenajărilor spaţiilor rezidenţiale sau nerezidenţiale. Alături de proprietăţile estetice, stofele de mobilă trebuie sa prezinte o serie de proprietăţi funcţionale, cu utilitate atât în procesul de confecţionare a tapiţeriei, cât și în cel de exploatare. Studiul de faţă își propune sa analizeze proprietăţile funcţionale pentru trei variante de stofe de mobilă, cu scopul de a le ierarhiza din punct de vedere calitativ și al valorii de utilizare. Studiul cuprinde două p ărţi: in prima parte sunt determinate rezistenţa la întindere axială și rezistenţa la forfecare, iar in partea a doua, rezistenţa la abraziune și rezistenţa la foc. Ierarhizarea finala a celor trei articole s-a realizat pe baza unor coeficienţi de importanţă acordaţi fiecăreia dintre aceste proprietăţile analizate.

Cuvinte cheie: Textile de interior, Stofe de mobilă, Rezistenţa la întindere axială, Rezistenţa la forfecare.


Abstract: Woven upholstery fabrics are an important category of interior textiles, which provide comfort and durability to the furnishings of both residential and commercial spaces. Besides their aesthetic qualities, woven upholsteries need to have properties, which are beneficial to both the upholstery manufacturing process and their practical usage. This study aims to analyze the functional properties for three variants of woven upholstery fabric, with the intent of ranking them according to their quality and value of use. The study consists of two parts: the first part describes the testing method for tensile and shear resistance and the second describe the testing of abrasive resistance and resistance to fire and associated fire-retardant properties. The final ranking relies on setting some importance coefficients to the aforementioned properties and computing a global evaluation index

Keywords: Interior textiles, Woven upholstery, Tensile resistance, Shear resistance.

 

DOWNLOAD PDF