SHEEP WOOL - A PERFORMANT AND SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO CONVENTIONAL BUILDING INSULATION

Autor/autori: Lecturer PhD Eng. Ingrid-Ioana BUCIŞCANU, Lecturer PhD Eng. Melinda PRUNEANU

Rezumat: Utilizarea materialelor naturale de construcţie şi îmbunătăţirea eficienţei energetice constituie elemente esenţiale ale conceptului de sustenabilitate în domeniul construcţiilor. În acest context, se remarcă promovarea lânii drept material izolator ecologic, performant şi sigur pentru sănătate. Producerea de izolaţii din lână poate contribui la valorificarea deşeurilor de lână brută, în special sorturi de lână grosieră, care nu intră în ciclul productiv al industriei textile, dar care pot constitui materia primă pentru diverse aplicaţii tehnice. Scopul lucrării este acela de a trece în revistă caracteristicile fibrei de lână care susţin utilizarea sa drept izolator sustenabil pentru clădiri, precum şi tehnologiile aplicate pentru fabricarea izolatorilor de lână disponibili pe piaţă.

Cuvinte cheie: lână brută, valorificarea deşeurilor, construcţii ecologice, eficienţă energetică, sustenabilitate


Abstract: Use of natural building materials and improvement of thermal efficiency are key elements of sustainability in the construction industry. In this context, sheep wool is being promoted as an environmentally friendly, effective and consumer-safe insulation material. During last decades, great amounts of raw wool, mainly of low quality grades, were rejected by the textile industry and turned into a problematic waste. Production of sheep wool insulation contributes to the valorization of raw wool waste into value-added technical applications. This paper aims to review the main wool fiber characteristics that are relevant to its use as insulator for sustainable building, and the manufacturing technologies for sheep wool insulation currently on the market.

Keywords: raw wool, waste valorization, green building, energy efficiency, sustainability

 

DOWNLOAD PDF